a b c d e f g h
8
7
6
5
4
3
2
1

white's turn: ...